Sinatra ile tanıştınız mı?

Andaç Karay Kudu, 06 Dec 2015

Sinatra, web uygulamaları yazmak için basit ve kullanışlı bir araç.

Sinatra projesinin web sitesinin açılış sayfasındaki örneğe göre üç adımda bir web uygulaması hazırlayabiliyoruz.

1. Adım: Uygulamayı yazalım.

# hi.rb
require 'sinatra'

get '/' do
  "Hello World!"
end

2. Adım: Sinatra kuralım.

$ gem install sinatra

3. Adım: Uygulamayı çalıştıralım.

$ ruby hi.rb
== Sinatra has taken the stage ...
>> Listening on 0.0.0.0:4567

Sonuç

http://localhost:4567 adresinden uygulamaya ulaşabiliriz.